Rathenau: “Stel minimumeisen aan grondstoffen”

“Het Nederlandse grondstoffenbeleid moet rendabel gebruik waarborgen. Voor kleine stromen is dat nu nog lastig.” Dat stelt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport, ‘Grondstoffenhonger duurzaam stillen’, dat in november gepubliceerd wordt. Naar aanleiding van overleg in de Tweede Kamer is nu alvast een voorpublicatie verschenen. Aan al het grondstoffengebruik zou volgens Rathenau minimumeisen gesteld moeten worden, waarbij gelet wordt op ‘people, planet & profit’. Oftewel: het gebruik moet rendabel zijn en geen ernstige milieuschade of mensenrechtenschendingen opleveren.

Het onderzoeksinstituut doet onder meer de aanbeveling om te onderzoeken of recycling binnen Europa rendabel gemaakt kan worden. Vooral voor kleine stromen, zoals bepaalde zeldzame metalen in elektronica, is recycling nu nog te duur, waardoor de kringlopen niet gesloten worden. Door bijvoorbeeld belasting van arbeid naar grondstoffen te verschuiven kan dat mogelijk verholpen worden.