RINEW kanshebber waterinnovatieprijs 2014

RINEW is een uniek totaalconcept voor het terugwinnen van grondstoffen, energie en water uit afvalwater. Met een unieke en innovatieve schakeling van technieken zijn we in staat om met één installatie grondstoffen, energie en water terug te winnen uit afvalwater én lokaal te gebruiken. Gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf werken gezamenlijk aan deze oplossing.

De Waterinnovatieprijs is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2014 en de Publieksprijs, die de Unie van Waterschappen dit jaar voor het eerst uitreikt.

Begin november maakt de jury de kandidaten voor de waterinnovatieprijs bekend, op 2 december wordt de winner bekend gemaakt. De publieksprijs wordt bepaald door het aantal stemmen dat een project krijgt. Vanaf begin november kan er gestemd worden via de website www.waterinnovatieprijs.nl.