SER adviseert staatssecretaris van Dam over verduurzaming veehouderij

Op 25 oktober heeft de SER een ‘Advies Versnelling van verduurzaming van de veehouderij’ aan Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken uitgebracht. De SER schrijft in het advies dat de Nederlandse veehouderij een wereldspeler van betekenis is, de sector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid en internationaal toonaangevend is waar het gaat om innovatiekracht en het ontwikkelen van nieuwe kennis. De commissie schrijft verder dat er de afgelopen jaar een veelheid aan initiatieven is genomen om de problemen waar de veehouderijsectoren voor staan aan te pakken en verduurzaming op gang te brengen. Helaas heeft dit nog niet tot grote doorbraken geleid. De commissie stelt daarom dat de onontkoombare realiteit dat de veehouderij belangrijk is voor onze economie en tegelijkertijd de samenleving overlast geeft leidt tot een impasse in de maatschappelijke en politieke discussie.

De Staassecretaris van Economische Zaken heeft in mei 2016 advies gevraagd over de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij, waarbij is gevraagd om concrete voorstellen voor acties en maatregelen voor betrokken partijen welke bijdragen aan een versnelling van de verduurzaming. De commissie schrijft in haar advies dat centrale coördinatie van de verduurzaming van de veehouderij onontkoombaar en dringend noodzakelijk is. De commissie beveelt aan een regisseur duurzame veehouderij te benoemen. Deze regisseur zal de partijen binnen de veehouderijsectoren en -ketens aanspreken op de voortgang van de verduurzaming, aanbevelingen voor bijstel van beleid doen, waar nodig tussentijdse interventies plegen en sector brede initiatieven coördineren. Daarnaast stelt de commissie dat het bancaire beleid uitsluitend gericht moet zijn op de voorhoede die ongeveer 30% van het totaalaantal ondernemingen uitmaakt.

Lees hier het volledige advies.