Slibgisting Echten

Waterschap Reest en Wieden had tot drie jaar geleden drie gistinginstallaties op zijn zeven zuiveringen operationeel. In twee van de drie zou flink geïnvesteerd moeten worden om ze weer toekomstbestendig te maken. We hebben ons destijds de vraag gesteld of renovatie verstandig was of dat één centrale gisting bouwen aantrekkelijker is waarmee al het slib van onze zeven zuiveringen vergist kan worden. Uit een studie is gebleken dat dit inderdaad het geval is en dat de rioolwaterzuivering in Echten een geschikte locatie is.

Vervolgens hebben we gekeken welke technieken in aanmerking komen voor de nieuwe gisting waarbij rendement/terugverdientijd, risico’s en ervaringen in de markt meegenomen zijn. Het werd al snel duidelijk dat de opbrengsten voor secundair slib met traditionele techniek erg laag zouden zijn. Om de gasopbrengst te vergroten is de keuze gemaakt om op twee temperatuurniveaus te gaan vergisten.

In samenwerking met een laboratorium (Proces Groningen) hebben we op laboratoriumschaal gedurende enkele maanden proeven gedaan met het vergisten op verschillende temperatuurniveaus. Uit de laboratoriumproeven is gebleken dat het op twee verschillende temperatuurniveaus vergisten de grootste opbrengst genereert. Uitkomst is dat 10 dagen bij 55 ˚C en vervolgens 14 dagen bij 35 ˚C een optimaal resultaat levert.

De installatie in Echten is de eerste in Nederland welke volgens dit proces bedreven wordt. Met het biogas dat ontstaat wordt elektriciteit gemaakt, voldoende om in de behoefte van de zuivering in Echten te voorzien. Er blijft zelfs nog iets over om terug te leveren aan het net (er zal circa 4 miljoen kWh per jaar opgewekt worden). Met de nieuwe installatie wordt ook het in het slib aanwezige fosfaat grotendeels teruggewonnen (in de vorm van struviet). Dit struviet kan weer nuttig worden gebruikt als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld kunstmest. Per jaar wordt naar verwachting 200 ton struviet teruggewonnen.

De installatie is vanaf half april 2013 volledig operationeel zijn. Met de installatie heeft waterschap Reest en Wieden de combinatie van een energie- en grondstoffenfabriek. De officiële opening is voorzien in september 2013.

Roelof Gort
Adviseur Energien en Duurzaamheid
Waterschap Reest en Wieden