Smart fertilisation op de aardappeldemodag

Smart fertilisation op de aardappeldemodag

Het Nutrient Platform was aanwezig bij de Aardappeldemodag. Dit tweejaarlijkse evenement voor bedrijven en personen, die in de aardappelsector en door de hele keten actief zijn, werd op 20 augustus 2014 voor de 12e keer gehouden en met een recordaantal van 137 standhouders en zo’n 7.000 bezoekers was ook deze editie weer zeer succesvol.   

Opening

Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR (University and Research centre), pleitte voor het uitbouwen en beschermen van de gouden driehoek (samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en overheid) tijdens de opening van de Aardappeldemodag op de PPO-locatie in Westmaas. Na de opening door commissaris van de koning, drs. J. Smit, gingen de rooidemonstraties van start.

Aardappeldemodag Westmaas 2012 - 7

Smart Fertilisation

Het Programma Precisielandbouw (PPL) ontwikkelt slimme toedieningstechnieken voor vloeibare kunstmeststoffen, het zogenoemde smart fertilisation. Dat levert topopbrengsten en verminderd het gebruik van meststoffen, maar nog meer zou te winnen zijn als gebruik gemaakt kan worden van reststromen. Op de aardappeldemodag stond een stand van het demoproject Zuinig & Precies Bemesten, middels dit project wordt onderzocht of de toepassing van struviet of andere meststoffen ter vervanging van fosfaatkunstmest gebruikt kan worden voor rijenbemesting en toont aan dat deze manier van ‘slim bemesten’ succesvol werkt.. Het demoproject Zuinig & Precies Bemesten wordt gesubsidieerd door de Nederlandse en Europese overheid en onder leiding van ZLTO uitgevoerd door DLV-Plant en CLM. 

Herre Bartlema van Stichting NCOR gaf deze dag een lezing over rijenbemesting: ‘Door fosfaat als startbemesting meteen bij de wortel te injecteren geef je de plant precies wat nodig is, om vervolgens hetzelfde te doen met de kali en andere nodige meststoffen. Dit levert een hoger rendement op én minder tot geen uitspoeling naar het oppervlaktewater.’

Meer informatie over de Aardappeldemodag?

www.aardappeldemodag.nl
www.rijenbemesting.nl
www.precisielandbouw.eu