SNB verwerkt slib nieuwe zuivering VION

SNB gaat het slib verwerken van de nieuwe, duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie van VION Boxtel. Bij de keuze voor SNB speelde de duurzame wijze waarop het slib wordt verbrand een grote rol. De nieuwe biologische installatie van vleesverwerker VION gaat ruim 750.000 m3 afvalwater per jaar verwerken en produceert daaruit hoogwaardig biogas. Daardoor verbruikt het bedrijf minder aardgas. Bovendien kan VION het afvalwater voortaan hergebruiken in de productieprocessen. Dat vermindert het waterverbruik.

De nieuwe installatie is gebouwd door Colsen, onder projectmanagement van HydroBusiness, een dochteronderneming van BrabantWater. Dochteronderneming HydroBusiness gaat de installatie exploiteren. Op 24 juni 2015 tekenden Lars Kuipéri namens HydroBusiness en SNB-directeur Marcel Lefferts de overeenkomst voor het transport en de verwerking van het slib uit de nieuwe zuivering.

Verwerking door SNB sluit aan bij het optimaal realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van het project. Dit doordat SNB slib nagenoeg energieneutraal verwerkt en binnenkort de terugwinning van fosfaat operationaliseert.
Meer informatie www.snb.nl