Fosfaat uit afvalwater Land van Cuijk

Fosfaat uit afvalwater Land van Cuijk

Struvietinstallatie van Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas wint sinds maart 2011 fosfaat in de vorm van struviet terug uit huishoudelijk en industrieel afvalwater bij afvalwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk. Dit gebeurt in een centraat slib-ontwateringscentrifuge om de interne fosfaatbelasting op de afvalwaterzuiveringsinstallatie te verminderen en daarmee te voorkomen dat struviet voor operationele problemen zorgt. In 2015 is de afvalwaterzuiveringsinstallatie uitgebreid met wamtekrachtkoppeling en deelstroombehandeling, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van het energieverbruik en aan een verhoging van het rendement van de opwerking van de gecombineerde gasstroom. Met het terugwinnen van fosfaat wordt invulling gegeven aan het Ketenakkoord Fosfaatkringloop.

Het project kwam tot stand door samenwerking tussen Attero en het Waterschap. Attero heeft een installatie die stortgas omzet via een WKK. Het percolaatwater wordt gedeeltelijk gezuiverd en daarna aan de RWZI aangeboden. Het rejectiewater van de RWZI wordt nu geleid naar de fosfaatwinning en komt daarna samen met het percolaatwater in de de-ammonificatie.

Met de nieuwbouw van deze deelstroom behandelingsinstallatie voor fosfaatterugwinning en stikstofverwijdering wordt met een gecombineerde verwerking van gas en afvalwater een verhoging van de duurzaamheid en een besparing van de exploitatielasten gerealiseerd.

TECHNOLOGIE

De deelstroombehandeling is ontworpen en gebouwd door Logisticon Water Treatment in samenwerking met NuReSys en Sweco. De zuivering bestaat in hoofdlijnen uit een stripper voor pH-correctie, een struvietreactor voor terugwinning van fosfaat volgens het NuReSys-concept, de-ammonificatie met een Demon-installatie volgens het ontwerp van Sweco en een lamellenseparator.


STATUS

In bedrijf sinds 2011, uitgebreid in 2015.


MEER INFORMATIE

Waterschap Aa en Maas

Pettelaarspark 70
5216 PP
‘s-Hertogenbosch
Nederland

T+31 73 6156666
E info@aaenmaas.nl | www.aaenmaas.nl 
Twitter @aaenmaas

Leden