Nutriënten uit agro-biomassa

Nutriënten uit agro-biomassa

Royal Cosun wint stikstof, fosfaat en kalium terug uit agro-biomassastromen

Agro-industrieel concern Royal Cosun bestaat uit bedrijven die agrarische grondstoffen verwerken tot producten en ingrediënten voor voeding die hun weg vinden naar de levensmiddelenindustrie, food service en retail. De bedrijven die tot Cosun behoren zijn Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie en SVZ. Bekende (merk)namen zijn: Suiker Unie, Van Gilse en Aviko.

De ambitie is de grondstof zoveel mogelijk te benutten; dat is goed voor het milieu, het rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. Zo leveren Cosun-bedrijven ook producten aan de veevoedersector, hernieuwbare chemicaliën ter vervanging van die op basis van aardolie en worden restproducten gebruikt voor biogasproductie.

Cosun is een coöperatie met rond de 9.500 leden/aandeelhouders, ruim 3.400 voltijdbanen en boekt een jaaromzet van circa € 1,9 miljard. Royal Cosun is een voorloper in de voedingsmiddelindustrie om fosfor her te gebruiken bij de verwerking van agro grondstoffen. Zo wordt als sinds jaar en dag Betacal toegepast als kalkmeststof in de akkerbouw. In Betacal is ook een aandeel fosfor aanwezig.

Niet alleen fosfor (P) wordt teruggewonnen. Vanuit een cradle2cradle benadering worden ook stikstof (N) en kalium (K) teruggewonnen uit suikerbieten, cichoreiwortelen, aardappelen en andere agro biomassastromen, met als doel dit in de vorm van meststoffen weer terug op het land te brengen zodat een gesloten kringloop kan worden gerealiseerd voor nutriënten en rest-organische stof.


TECHNOLOGIE

Biomassavergisters zetten reststromen uit onder andere de suikerproductie om in biogas en digestaat. Dat laatste wordt gescheiden in een droge en een natte fractie. Met name de dikke fractie digestaat wordt op dit moment al als meststof toegepast in de akkerbouw. Onderzoek wordt momenteel verricht om ook uit de natte fractie de mineralen N, P en K te winnen en geschikt te maken voor gebruik als meststof in de akkerbouw.

Daarnaast zijn er uitdagingen om struviet te winnen uit proceswater van de cichoreiwortelverwerking en uit aardappelproceswater. Uit dat laatste wordt deels al struviet gewonnen, maar dat kan in NL nog niet worden aangewend vanwege juridische beperkingen.


FACTS AND FIGURES (2013)

In bedrijf:

– 3 ontwateringinstallaties bij biomassavergistingsinstallaties in Dinteloord, Hoogkerk en Anklam (Duitsland).

– Struvietinstallaties aardappelfabriek te Olburgen (zie project van WRIJ, Waterstromen BV. en Royal Cosun)  en Lomm.

Toekomst:

– Struvietinstallatie te Sensus Roosendaal.

– Verdere winning van nutriënten uit dunne stromen, vergisting en uit proceswaterstromen


MEER INFORMATIE

Presentatie ‘Water reuse and mineral recycling’ 

Royal Cosun

Van de Reijtstraat 15

4814 NE Breda

Postbus 3411

4800 MG Breda

T +31 76 530 32 22

F +31 76 530 33 03

www.cosun.nl

 

Leden