De productie van gerecyclede high-end fosfaatproducten

De productie van gerecyclede high-end fosfaatproducten

Het produceren van high-end fosfaatproducten uit verschillende lokale stromen.

SusPhos is een Nederlands bedrijf dat zich verdiept in het herwinnen van fosfaat uit lokale stromen door middel van een aan de UvA ontwikkeld proces. De stromen worden omgezet in eindproducten die competitief geprijsd zijn en waarbij een principe van no waste gehanteerd wordt.

SusPhos heeft een prototype reactor op kilogram-schaal gebouwd en gevalideerd, en is nu klaar voor de realisatie van de industriële pilot om zo de markt en de techniek te valideren. De omzetting van fosfaatrijke lokale stromen naar competitief geprijsde duurzame producten draagt bij aan een duurzame circulaire economie.

Dit project heeft veel potentieel voor het duurzaam herwinnen van fosfaat, vanwege een aantal reden. Ten eerste zijn er voor de productie van gerecycled fosfaat geen mijnen nodig. Schaarse natuurlijke hulpbronnen blijven hierdoor gespaard, en kringlopen worden gesloten. Bovendien gebeurt de recycling op een lokale schaal en duurzame manier, waardoor transportkosten verlaagd worden en uitstoot verminderd. Ook bevatten de eindproducten geen cadmium, uranium en medicijnen, en het gebruik heeft daarom geen negatief effect op gezondheid van mens, dier en milieu.

 

Projectpartners

Bij dit project zijn de Universiteit van Amsterdam, Paques Technologies en de Gemeente Leeuwarden betrokken. Binnen de UvA is de technologie ontwikkeld, de installatie is gebouwd door Paques Technology en in Leeuwarden zal de installatie in werking gesteld worden.

status

Op dit moment is SusPhos haar pilot aan het ontwikkelen.

meer informatie

Op de website van SusPhos is meer informatie te vinden.