Eerste stap om fosfaat en ijzer terug te winnen uit afvalwater

Eerste stap om fosfaat en ijzer terug te winnen uit afvalwater

Waterschap Brabantse Delta is bezig met de voorbereidingen voor een baanbrekend project om fosfaat en ijzer terug te winnen uit afvalwater. Deze stoffen vormen een verbinding genaamd vivianiet, wat een belangrijke grondstof is voor de landbouw en de (voedings-)industrie, met name voor het maken van kleurstoffen. Het Europese LIFE-programma heeft subsidie toegekend voor dit project. …

Waterschap Brabantse Delta is bezig met de voorbereidingen voor een baanbrekend project om fosfaat en ijzer terug te winnen uit afvalwater. Deze stoffen vormen een verbinding genaamd vivianiet, wat een belangrijke grondstof is voor de landbouw en de (voedings-)industrie, met name voor het maken van kleurstoffen. Het Europese LIFE-programma heeft subsidie toegekend voor dit project.

Het project omvat de bouw van een speciale installatie, gebaseerd op de gepatenteerde ViviMag®-techniek van het bedrijf Kemira, op de rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Breda. Het doel is om minimaal 60% van het fosfaat uit het afvalwater terug te winnen. De installatie moet in 2025 operationeel zijn en zal de eerste in zijn soort ter wereld zijn. Eerder is al succesvol gebleken dat vivianiet kan worden teruggewonnen uit een proef op de zuivering Nieuwveer.

Het teruggewinnen van vivianiet draagt bij aan de circulaire ambities van het waterschapsbestuur om meer innovaties te stimuleren en meer energie en grondstoffen uit afvalwater te halen. Het project sluit ook aan bij de landelijke afspraken van waterschappen om in 2050 circulair te zijn.

Het project is een wereldprimeur en levert veel kennis op. Het heeft al internationale erkenning gekregen tijdens een bijeenkomst van de International Water Association (IWA) in 2022. Waterschap Brabantse Delta werkt samen met nationale en internationale partners, waaronder ook Nutrient Platform leden zoals Stowa, AquaMinerals, TU Delft, Wetsus, het European Sustainable Phosphorus Platform en ICL.

Meer weten? Klik op deze link. Meer weten over de ViviMag®-techniek? Klik dan hier.