Nijhuis herwint ammonia sulfaat uit digestaat

Nijhuis herwint ammonia sulfaat uit digestaat

De Aeco-Nar, deel van de Nijhuis Ammonia Recovery Systems, is een technologie die stikstof en ammonia verwijdert uit digestaat en daarbij ammoniasulfaat produceert.

De AECO-NAR deel van de Nijhuis Resource Recovery oplossingen, is een technologische oplossing die stikstof en ammonia verwijdert uit digestaat en ammoniumsulfaat als waardevolle meststof terugwint. Met deze robuuste oplossing voor het terugwinnen van duurzame producten uit afvalwater en mest, draagt Nijhuis bij aan het versterken van de veerkracht van de circulaire economie.

De stikstofconcentraties in digestaat zijn vaak erg hoog, waardoor centraatwater niet direct geloosd kan worden. Voor mestverwerkers en waterschappen kan dit leiden hoge lozingskosten van het digestaat en centraat en mogelijk leidt dit tot hoge investerings- en operationele kosten om het centraatwater via aerobe waterzuivering verder te behandelen. Bovendien remmen hoge stikstofconcentraties de productie van biogas.

Door middel van de AECO-NAR is het mogelijk om op een efficiënte manier stikstof te verwijderen uit digestaat. In het chemische proces wordt tot meer dan 80% ammonia uit het digestaat verwijderd, waardoor het effluent aan de lozingscriteria kan voldoen en met minder kosten geloosd kan worden.  Het proces bestaat uit een warmtewisselaar, een CO2 stripper tank, een ammonium stripper en scrubber.

Door de robuuste oplossing die Nijhuis biedt, besparen ondernemers op hun kosten, wordt de biogasproductie verhoogd en produceren zij een waardevolle groene meststof in de vorm van ammoniumsulfaat.

 

 

Statistieken

Het markt potentieel voor het ammoniumsulfaat dat de AECO-NAR produceert wisselt per locatie en ligt voornamelijk aan de concentratie van NH3-N en de hoeveelheid aanwezige restwarmte. Het is ook mogelijk andere ammonium meststoffen te maken door gebruik van andere was vloeistoffen. Over het algemeen geldt, dat de AECO-NAR kosteneffectief is wanneer de concentratie van NH3-N boven de 2g/l ligt. Hierdoor kunnen de kosten van een kg N afnemen tot 1 euro per kg bij 4 g/l NH3-N.

Status

De installatie is o.a. al ingebruik genomen op diverse plaatsen in Europa, waaronder Engeland en Nederland.

De AECO-NAR is sindsdien ook bekroond met de Innovatie Award, de UK AD&Biogas Industry Award en de Jan Terlouw Innovatieprijs (als onderdeel van een totale mest en digestaat oplossing ‘Nijhuis GENIUS’).

Meer informatie

Website Nijhuis

Nijhuis Aeco-Nar

Recovery of ammonia from digestate as fertilizer, in Water Practice & Technology

Video: stikstofstrippen 

 

Leden