Terugwinnen van water, energie en nutriënten uit afvalwater

Terugwinnen van water, energie en nutriënten uit afvalwater

Het terugwinnen van water, nutriënten en energie uit afvalwater en het water opwerken tot irrigatiewater.

NEREUS-project

In het NEREUS-project van Evides in Den Hoorn wordt in een testopstelling gewerkt aan het terugwinnen van water, nutriënten en energie uit afvalwater. Het afvalwater wordt  in diverse stappen opgewerkt tot irrigatiewater. Er worden nutriënten teruggewonnen en er worden verschillende manieren getest om energie uit het water te winnen. De testopstelling van Evides Industriewater staat op awzi Harnaschpolder in Den Hoorn.

Dit onderzoek is onderdeel van het Europese project NEREUS, dat het inzetten van innovatieve technologieën voor het hergebruik van water, energie en nutriënten uit afvalwater in een stedelijke context stimuleert.

Er is al veel innovatieve technologie beschikbaar om ook in steden de waterketen te sluiten en waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten) efficiënt te gaan hergebruiken. Toch worden deze mogelijkheden zeer beperkt gebruikt in de praktijk. Om te laten zien dat deze technologieën werken en daarmee een breder gebruik te stimuleren werd het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS (‘New Energy and Resources from Urban Sanitation’) opgezet.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014 – 2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

PROJECTPARTNERS

Binnen NEREUS bestaan vijf demonstratieprojecten. Naast de testopstelling van Evides Industriewater in Den Hoorn bestaan er ook demonstraties in Vlaanderen (Nieuwe Dokken Gent en Antwerpen Nieuw-Zuid), één in Noord-Frankrijk en één in Engeland.

Tevens is bij het project een aantal kennispartners betrokken: University of Portsmouth, Hogeschool Zeeland (HZ University of Applied Sciences) en VITO. De kennispartners ondersteunen bij de opvolging en monitoring van de demonstraties en ontwikkelen een aantal tools en strategieën samen met de andere partners. Deze tools en strategieën geven bij toekomstige projecten meer inzicht en stimuleren de implementatie van technologie met focus terugwinning energie, water en nutriënten.

 

LOKALE PARTNERS

Lokaal is ook een aantal partners betrokken bij de testopstelling van Evides Industriewater. De lokale partners zijn: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Logisticon Water Treatment BV.

 

STATUS:

Onderzoeks en pilotfase

 

MEER INFORMATIE

Evides Industriewater
Schaardijk 150
3036 NH Rotterdam
Nederland

T +31 10 293 5000 | P.vandenBrink@evides.nl

www.evidesindustriewater.nl/nereus | @Evides_IW

Leden