Fosfaat uit afvalwater Amsterdam

Fosfaat uit afvalwater Amsterdam

Struvietinstallatie ‘Fos Vaatje’ in Amsterdam-West

In Amsterdam wordt sinds 2013 fosfaat teruggewonnen uit huishoudelijk afvalwater in de vorm van struviet. De struvietinstallatie, met de naam ‘Fos Vaatje’ produceert 2.500 kilo struviet per dag. Ter illustratie, daaruit kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest. Volgens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht levert dit een jaarlijkse kostenbesparing van 400.000 euro op.

TECHNOLOGIE

Op de rioolwaterzuivering Amsterdam-West wordt fosfaat biologisch uit het afvalwater verwijderd om eutrofiëring in het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen. Bij de vergisting van het zuiveringsslib dat hierbij ontstaat wordt biogas geproduceerd en komt een deel van het fosfaat weer vrij. Het biogas kan worden gebruikt voor de energievoorziening en het fosfaat kan worden teruggewonnen als kunstmest in de vorm van struviet.

De installatie waarin de winning van struviet plaatsvindt, een Airprex reactor, is gesitueerd tussen de overloop van de bestaande gisting en de uitgegist slibbuffer. Door de installatie direct achter de gisting te plaatsen wordt de ongecontroleerde neerslag van struviet zoveel mogelijk beperkt.

Het uitgegist slib wordt naar de reactor gepompt, omdat er een beperkte hoeveelheid magnesium in het slib aanwezig is, wordt aan deze stroom extra magnesium toegevoegd. Om de reactie goed te laten verlopen is een verhoging van de pH nodig. Door het beluchten van het slib wordt het CO2 uit het slib gestript en wordt de pH verhoging gerealiseerd. De beluchting zorgt tevens voor de menging van de reactor. Door de locatie van de beluchtingselementen goed te kiezen, ontstaat er een rondstroom in de reactor. Deze rondstroom zorgt ervoor dat de kleine struviet kristallen de kans krijgen om aan te groeien.

De grotere kristallen worden regelmatig uit de reactoren afgetapt en gewassen. Hierna is het struviet direct geschikt voor gebruik als (grondstof voor) meststof(fen).


STATUS

Operationeel sinds 2013

FACTS AND FIGURES

Er wordt 1.000 ton struviet per jaar geproduceerd
Airprex technologie, ontwikkeld door het Berliner Wasserbetriebe
Ontwerp en uitvoering door Eliquo Water & Energy

 

MEER INFORMATIE

Nieuwsartikel RTV Noord-Holland ‘Waternet wil uw urine’
H20 Magazine ‘Terugwinnen van fosfaatkunstmest uit zuiveringsslib verlaagt kosten van slibverwerking’
H20 Magazine ‘Kosten en duurzaamheid van de technieken voor fosfaatverwijdering’
Enkele persberichten over de Amsterdamse fosfaatfabriek

Waternet

Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Nederland
T +31 20 6082831
F +31 20 6083900
www.innovatie.waternet.nl | www.agv.nl | www.fos.nu

Leden