Fosfaat uit afvalwater in Echten

Fosfaat uit afvalwater in Echten

Energie- en Grondstoffenfabriek van Waterschap Drents Overijsselse Delta

In Echten, op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, is een innovatieve centrale slibgistinginstallatie gebouwd. Met deze installatie wordt fosfaat in de vorm van struviet gewonnen uit afvalwater uit de omgeving van Echten en Hoogeveen en afgezet in binnen- en buitenland. De nieuwe installatie levert naast biogas dus ook fosfaat.

Met de nieuwe installatie wordt uit het slib de aanwezige schaarse grondstof fosfaat grotendeels teruggewonnen. Fosfaat wordt omgezet tot struviet en kan weer nuttig gebruikt worden als meststof. Per jaar wint de installatie in Echten ongeveer 200 ton struviet terug. In Duitsland is het al langer dan in Nederland toegestaan om struviet als meststof te gebruiken, en daar is veel ervaring mee opgedaan. Een Duitse groothandel in grondstoffen zet voor Waterschap Drents Overijsselse Delta het struviet in Duitsland als meststof af.


STATUS

In bedrijf sinds 2013.


FACTS AND FIGURES (2013)

Fosfor product: Struviet

Hoeveelheid van het product: 200 ton / jaar

Fosforgehalte: 29 ton / jaar

Type technologie: Stulz reactor met MgCl2

 

INVESTERINGEN

Circa 12,5 miljoen euro

 

MEER INFORMATIE

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Blankenstein 540

7943 PA Meppel

T 0522-276767

F 0522-276799

E info@wdodelta.nl

www.wdodelta.nl | www.grondstoffenfabriek.nl | www.energiefabriek.com 

Twitter: @wdodelta | @grondstoffenfabriek

Leden