Innovatieve technieken voor fosfaatwinning

Innovatieve technieken voor fosfaatwinning

Baanbrekend onderzoek naar nieuwe manieren om fosfaat te herwinnen

Onderzoeksinstituut Wetsus heeft januari 2013 een nieuw onderzoeksthema gestart met een speciale focus op de ontwikkeling van technieken voor de winning van fosfaat uit afvalwater. Dit onderzoeksthema wordt gefinancieerd door STOWA en KEMIRA. Verdere uitbreiding van het thema wordt nog onderzocht. Wetsus is een onderzoeksinsitituut voor watertechnologie en fungeert als intermediair tussen fundamenteel universitair onderzoek en het bedrijfsleven. Door de deelname van bedrijven in het fundamentele onderzoek wordt kennisoverdracht naar de praktijk bevordert.

Binnen het onderzoeksthema vinden vooralsnog twee promotie onderzoeken plaats en een haalbaarheidsstudie. Het eerste onderzoek richt zich op het het vrijmaken van fosfaat uit ijzerhoudend slib. De winning van struviet uit rioosslib is momenteel namelijk beperkt tot die zuiveringen die het fosfaat volledig biologisch uit het afvalwater verwijderen. Dit gebeurt echter maar op een klein percentage (25%) van alle zuiveringen en bovendien is het terugwinrendement beperkt tot 20-40% van het fosfaat van het influent. Het merendeel van de zuiveringen gebruikt ijzerzouten voor het binden van fosfaat. De ontwikkeling van een techniek die fosfaat uit ijzerhoudend slib kan vrijmaken zou daarom het terugwinpotentieel voor fosfaat fors kunnen vergroten. Dit onderzoek vindt plaats bij Wetsus door een promovendus van de TU Delft onder verantwoordelijkheid van Prof. Mark van Loosdrecht.

Het tweede onderzoek richt zich op de ontwikkeling van adsorbentia met een zeer hoge adsorptie-capaciteit voor fosfaat. Dergelijke adsorbentia maken het mogelijk om fosfaat selectief uit rioolwater en afvalwater te verwijderen. Bij regeneratie van het adsorbens ontstaat een relatief zuivere fosfaatstroom die zeer geschikt is voor hergebruik. Bovendien zijn er mogelijkheden voor gelijktijdige verwijdering van micro-verontreinigingen. Ook dit onderzoek vindt plaats bij Wetsus door een promovendus van de TU Delft onder verantwoordelijkheid van Prof. Geert-Jan Witkamp.

Tenslotte wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de winning van complexe fosfaatverbindingen uit bacteriën. Dergelijke verbindingen hebben potentieel een hogere toegevoegde waarde dan precipitaten als calciumfosfaat en struviet.

STATUS

Het onderzoeksthema is 1 januari 2013 gestart en zal minimaal doorlopen tot 2017. Op dit moment is financiering beschikbaar voor 2 promotieplaatsen. Verdere uitbreiding van het thema is mogelijk als meer bedrijven toetreden tot het onderzoeksthema. De deelnemende bedrijven hebben recht op patenten die binnen het onderzoek worden ontwikkeld en kunnen zo hun bijdrage terugverdienen.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon Korving.

Wetsus
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden
P.O. Box 11138900 CC Leeuwarden

T +31 (0)58 285 30 00
F +31 (0)58 284 30 00

E info@wetsus.nl | www.wetsus.nl
Twitter: @wetsus