Succesvolle 3e editie van European Sustainable Phosphorus Conference

Succesvolle 3e editie van European Sustainable Phosphorus Conference

Twee volle dagen stond Finlandia Hall in het teken van nutriënten en kringlopen. Bijna 300 deelnemers uit 30 landen lieten zich informeren en inspireren door succesverhalen, lopende onderzoeken en updates vanuit de Europese Commissie. Ditmaal was de organisatie in handen van de Baltic Sea Action Groep (BSAG), die zich inzet voor nutriëntenkringlopen en het aanpakken van de nutriëntenproblematiek in de Baltische Zee. De parallelsessies stonden in het teken van de bekende onderwerpen als beleidsmiddelen, technologieën voor afvalwater en nutriënten in de landbouw, maar er was ook aandacht voor de link met klimaat en voor ecologisch herstel door aanpak van eutrofiëringsproblematiek.

DG RTD van de Europese Commission informeert over Europese R&D ontwikkelingen
Prof. Petteri Taalas presenteert over klimaatverandering en impact

Planetary politics, dat is waar we ons mee bezig houden volgens Mathias Bergman, de secretary general van BSAG. Hij opende de het ESPC3 met het pleidooi om samen te werken en te doen wat er moet gebeuren. Een duidelijke overtuiging sprak ook uit de woorden van Jaana Husu-Kallio, de permanent secretary van het Finse ministerie van Landbouw en Bosbeheer. Zij geeft aan dat het doel is om 50% mest en zuiveringsslib te gaan verwerken. Ze wil toe naar een circulair programma, waarin beslissingen worden genomen op basis van wetenschappelijke feiten, waarin wordt gewerkt binnen netwerken. Maar het gaat zeker niet alleen over technologieën, het gaat volgens haar om basis zaken als zorgdragen voor de natuur. In de succesverhalen gaf Ostara aan dat wet- en regelgeving belangrijke drivers zijn voor nutriëntenrecycling en in de plenaire sessie legde Fertilisers Europe uit dat de industrie werkt aan nutriënten management door ontwikkelingen zoals smart farming, precisiebemesting en nutriënten efficiëntie. Belangrijk is dat niet alleen wordt gekeken naar nutriënten recycling maar ook naar de agronomische efficiëntie aangezien de teruggebrachte nutriënten wel opgenomen moeten kunnen worden door de plant.

Op dag twee opende Jonathan Trent van de Universiteit van California met een duidelijke oproep.

Jonathan Trent ziet holistische systemen met water, energie en voedsel voor zich als de toekomst

Hij riep de aanwezigen op om samen de start-up ‘Upcycle System’ te starten en te werken aan een circulaire toekomst en het niet te hebben over landbouw of tuinbouw, maar over landgebruik voor voedsel, water en energie. En te kijken naar alternatieven als landbouw op zee en algengebruik voor diervoeder en biobrandstoffen. Matt Scholz van de Sustainable Phosphorus Alliance sprak over de uitdagingen vanuit Amerikaanse perspectief, waaronder de problemen rondom mest. De SPA verzorgt ook webinars, deze zijn hier te zien.

 

Internationale organisaties als HELCOM en de Rhine Commission deelden hun ervaring over nutriënten manag

ement en de Europese Commissie sprak over mogelijkheden in het R&D programma. In het afsluitende debat ging het over labelen, de noodzaak voor diversiteit (in economische modellen) en biodiversiteit, over snel gaan maar niet moeten haasten.

Voorzitter van het ESPP Ludwig Hermann gaf een duidelijke boodschap met het bericht ‘we should act bottom-up and the bottom is the biosphere. Not the economy, as economy is a tool and not a target ‘. De conclusie is dat er nog veel gedaan moe worden, meer aandacht voor nutriënten, bij voedselindustrie als consumenten en investeringen zijn nodig. Daarnaast kan er geleerd worden van microbiologie, carbonbiologie, nieuwe businessmodellen en daarom blijft cross-sectorale samenwerking belangrijk.

De vraag ‘kunnen we nutriënten kringlopen sluiten’ tijdens het afsluitende paneldebat gaf de stemming goed weer van de conferentie. Vele groene kaarten, maar ook een paar rode kaarten.

Lange termijn P-proeven bij het Yara veldbezoek
Kunnen we nutriëntenkringlopen sluiten?

Op de derde dag waren er veldbezoeken naar Kemira Research Centre, Helsinki RWZI en de testlocatie van Yara International. De secretaris van het Nutrient Platform bezocht de faciliteiten van Yara waar zij hun veldonderzoeken naar gerecyclede nutriënten, stikstofapplicatie en hun lange termijn P-onderzoek toonden.  Op dit moment heeft Finland te maken met droogte en een warm voorjaar. De eerste resultaten laten zien dat standaard kunstmest beter wordt opgenomen, mogelijk komt dit door de wateroplosbaarheid van minerale kunstmest. Uitdagingen voor (gerecyclede) nutriënten zijn dan ook beschikbaarheid ten tijde van droogte en het voorkomen van uitspoeling bij heftige regens. Duidelijk is dat klimaatverandering ook de eisen aan kunstmest en aan andere oplossingen beïnvloed.

 

Het ESPC3 is een prachtige opvolging van ESCP2 en ESPC1 en laat duidelijk zien dat het aantal stakeholders dat zich bezighoudt met nutriënten recycling groeit. De presentaties zullen later gedeeld worden, wel zijn de plenaire presentaties al online te vinden: Dag 1 en dag 2