Succesvolle workshop ‘Meststoffen terugwinning in de Glastuinbouw’

Succesvolle workshop ‘Meststoffen terugwinning in de Glastuinbouw’

Hoe haal je tegen aanvaardbare kosten de nuttige meststoffen uit het restwater van de glastuinbouw, zodat deze weer nuttig hergebruikt kunnen worden? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop ‘Meststoffen terugwinning in de glastuinbouw’ op 19 oktober georganiseerd door het Netherlands Water Partnership (NWP) samen met LTO Glaskracht en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM). Meer dan 35 bedrijven en kennisinstellingen uit de glastuinbouw en watersector zijn hier een volle dag mee aan de slag gegaan.

In de ochtend gaven Daan van Empel (LTO Glaskracht) en Piet Janmaat (TOM) een korte toelichting op de ontwikkelingen in de glastuinbouw in relatie tot nutriënten. Glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland wil zich inzetten om het spuiwater verder op te schonen door de nutriënten die erin zitten te isoleren in bruikbare reststromen welke bijvoorbeeld in de akkerbouw of tuinbouw kunnen worden gebruikt. Hiermee blijft een loosbare reststroom over die schoon genoeg is voor het oppervlaktewater. De wetgeving op het gebied van het verwijderen van nutriënten spreekt pas van 2027 als doeljaar, maar in de tussentijd moeten al stappen gemaakt worden. Vervolgens lichtte Sytze Terschisscha van Scheltinga de resultaten van het TKI project Zero Liquid Discharge toe dat bijna is afgerond. De conclusie hiervan is dat de resultaten vooralsnog niet gunstig zijn voor wat betreft nutriënten terugwinning met membraantechnieken, wat extra reden is om andere mogelijkheden verder te verkennen.

Aan het eind van de ochtend werd de groep rondgeleid door Glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland, waar onder andere een blik werd geworpen op de spuiwaterzuivering. ’s Middags werd in kleinere groepen van 5 mensen gebrainstormd over kansen voor nutriënten hergebruik, waarbij verschillende opties op tafel kwamen. Zo kan de probleemstof natrium uit het spuiwater worden verwijderd, en vervolgens het volledige spuiwater inclusief de nutriënten in de kas worden hergebruikt. Ook de toepassing van elektrodialyse en kristallisatie van de fosfaatmeststof struviet zijn als mogelijkheden genoemd. Het is de bedoeling dat de conclusies van de workshop in de nabije toekomst worden geformuleerd in een onderzoeksproject.

Neem voor meer informatie contact op met Wouter de Buck (w.debuck@nutrientplatform.org / 070-3043758).