Symposium Smart Fertilization 28 november

Symposium Smart Fertilization 28 november

grasDag van de Precisiebemesting wordt vrijdag 28 november gehouden in het Congrescentrum Hof van Wageningen. De achtergrond hiervan is dat de Nederlandse en Europese mestregelgeving, het Activiteitenbesluit Landbouw, het Convenant Schoon en Zuinig, de Kringloopwijzer, de eisen van afnemers, de regels voor inkomenssteun van het GLB en niet te vergeten de portemonnees, telers en loonwerkers dwingen hun bemestingspraktijk te wijzigen en over te gaan op emissieloze geautomatiseerde plaatsspecifieke bemesting op basis van GPS met klimaatvriendelijk geprodu‐ ceerde precisiemeststoffen, ofwel: smart fertilization.

Overheid en bedrijfsleven hebben in het Programma Precisielandbouw (PPL) de technieken voor smart fertilization ontwikkeld en de vooruitstrevende loonwerkers en telers passen die nu toe. Hun voorbeeld verdient navolging in Nederland en daarbuiten, gezien de uitgesproken gunstige effecten op planet, people en profit.

Genoemde sectoren spelen in de huidige bemestingspraktijk een grote rol en die rol zal nog belangrijker worden. Voor de loonwerkers en de bemestingsadviseurs is dan ook in eerste instantie het ochtendprogramma bedoeld. Het middagprogramma is vooral bedoeld voor de wetenschappers. De machineshow en de infomarkt vormen het bindend element tussen beide sessies. Er is een aantrekkelijk programma, waarin zowel precisiebemesting als ook de uitdagingen van de beschikbaarheid en toepassing van nieuwe meststoffen uit bewerking van mest en reststoffen aan de orde komen. Zo komen theorie en praktijk samen, de kracht van de Nederlandse landbouw en WUR.

Voor meer informatie klik hier