Terugblik op de webinar ‘Recovered phosphorus from municipal wastewater’

Terugblik op de webinar ‘Recovered phosphorus from municipal wastewater’

In het kader van de 18th European Week of Regions and Cities werd een webinar georganiseerd overrecovered phosphorus from municipal wastewater. Tijdens de webinar gaven vier sprekers uit Engeland, Finland, Oostenrijk en Nederland een presentatie over hoe fosfaat herwonnen wordt uit slibas, wat de mogelijkheden en wat de belemmeringen zijn. Robert van Spingelen sprak namens Ostara, een lid van het Nutrient Platform.

Het terugwinnen van fosfaat en andere nutriënten werkt twee kanten op. Aan de ene kant komen deze nutriënten niet in oppervlakte water terecht, waardoor negatieve effecten als eutrofiëring voorkomen worden en de waterkwaliteit niet aangetast wordt. Aan de andere kant is fosfaat een eindige bron en is het daarom belangrijk om fosfaat te recyclen.

De webinar stond in het teken van het terugwinnen van fosfaat uit gemeentelijk afvalwater. Dit kan op verschillende manieren worden verwerkt tot meststoffen. Bij elk van routes wordt benadrukt dat het essentieel is om een markt te hebben voor het uiteindelijke product. Ook is het nog een uitdaging om zware metalen en micronutriënten te filteren en om belemmeringen, vaak met betrekking tot regelgeving, te overwinnen. Tot slot is de constante kwaliteit van rioolslib niet altijd te garanderen en zijn gerecyclede meststoffen nog altijd duurder en daarom vaak minder aantrekkelijk.

Mogelijke oplossingen die genoemd werden zijn onder andere het verkrijgen van een end-of-waste status, in Zwitserland overigens al toegezegd, het invoeren van financiële instrumenten om gerecyclede meststoffen aantrekkelijker (landfill tax, subsidies) maken en tot slot het verplicht maken van recyclen van nutriënten zoals al gebeurt in Zwitserland en Duitsland.

Twee regionale partijen presenteerden hun aanpak:

Helsinki Region Environmental Services (HSY) lieten zien hoe zij omgaan met nutriënten recycling. Zij konden geen van de bestaande phosphorus technologien implementeren op hun WWTP en hebben daarom hun eigen patented RAVITA-proces ontwikkeld. Zij kijken onder andere naar pyrolysis van het slib om het te kunnen mengen met biowaste en te composteren. Daarnaast wordt ammonium fosfaat geproduceerd en gebruikt als kunstmest.

De stad Wenen presenteerde hun strategie voor slib en nutriënten recycling. In de huidige situatie wordt het slib verbrand en het slibas (SSA) wordt gestort. Ze kijken naar hoe hun aanpak verbeterd kan worden. Het voordeel van slibverbranding is dat er geen organic contaminants meer in zitten en er energie wordt geproduceerd. Aan de andere kant is het fosfaat in het product niet goed oplosbaar doordat het ijzergebonden is door de eerdere ijzerprecipitatie stap, en men verliest C en N in het verbrandingsproces. En, net zoals andere partijen, zaten er uitdagingen in de regelgeving. Gelukkig kregen zij toestemming en mogen zij hun as verkopen in Oostenrijk. Vanaf 1 januari 2021 is er een amendement aangenomen waardoor SSA een eigen afvalnummer gekregen (als non-hazardous).

Meer weten over de regionale casussen en welke successen daar geboekt worden, welke belemmeringen spelen, en wat mogelijke oplossingen zijn? Kijk hier de hele webinar terug!

Meer informatie over herwinnen uit slib in Nederland? Meld je aan voor de webinar resource recovery from sludge georganiseerd door het NWP op 5 november tussen 10.30 en 11.40.