Themabijeenkomst “Verwaarding van grondstoffen uit afvalwater”

Op woensdag 5 november heeft het Nutrient Platform, samen met de KvK, Greenlincs, Water Alliance, Noordelijk Nutriënten Overleg en de Topsector Water in Groningen een bijeenkomst georganiseerd over de verwaarding van grondstoffen uit afvalwater, en dan specifiek over de productie en toepassing van struviet.

Dertig genodigden uit de gehele keten zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden en verbindingen rondom de productie en toepassing van struviet. Aan de hand van presentaties als struviet als meststof, fosfaatterugwinning uit afvalwater en afzetmogelijkheden voor struviet als meststof is dieper ingegaan op de perspectieven van winning en hergebruik van fosfaat uit afvalwater in de regio Noord-Nederland.

Als vervolg heeft een klein consortium aangegeven verder te willen nadenken over de mogelijkheden voor een pilotproject in het Noorden van Nederland. Bent u hier ook in geïnteresseerd neem dan contact op met Annemiek Strijker.

Contactpersoon: Annemiek Strijker a.strijker@nutrientplatform.org / 070 304 3763