Twente neemt initiatief voor Mineral Valley

Twente in 15 jaar toonaangevend in Europa op het gebied van bodemoptimalisatie en mineralenherwinning en -toepassingen. Dat is de ambitie van de initiatiefnemers van het project Mineral Valley Twente. 13 Twentse gemeenten hebben op initiatief van gemeenten Dinkelland, Hof van Twente, Tubbergen en Twenterand besloten om aan de slag te gaan met een ambitieus innovatieprogramma voor de agrarische sector. Arjan Bonthuis, veehouder in Zenderen en LTO-bestuurder geeft aan dat hij nog niet weet of dit helemaal te realiseren valt, maar er liggen zeer goede kansen om zowel het mestprobleem aan te pakken als de bodemkwaliteit te verbeteren.

Bodemgezondheid en het mestoverschot staan centraal in de aanpak van Mineral Valley Twente. Het mestoverschot is zeer groot in Twente: 40% in kilo’s fosfaat om precies te zijn. In de gehele provincie Overijssel is dit 32% en in Nederland 20%. Bij het Mineral Valley project wordt ingezet op innovatieve oplossingen voor dit mestoverschot. Mest bevat belangrijke bestanddelen die binnen en buiten de landbouw gebruikt kunnen worden. Hierbij kan eventueel ook gedacht worden aan export van hoogwaardige meststoffen. Ook het produceren van textiele en andere materialen en producten uit mest kunnen interessante oplossingen kansen bieden.

Aan de andere kant loopt ook de bodemvruchtbaarheid in Twente momenteel terug. Twente heeft veel zandbodems die snel kunnen verschralen. Een gezonde bodem is echter voorwaarde voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige productie van voedsel, en dus is het essentieel voor de toekomst van een krachtige agrarische sector in Twente. De verlaging van de gebruiksnormen voor dierlijke mest, het grootschalig gerationaliseerd beheer van gronden, en het gebruik van kunstmest vermindert het organische stofgehalte in de bodem en dus de bodem gezondheid. Schade voor grond- en oppervlaktewater door uit- en afspoeling van mineralen en lagere opbrengsten zijn hiervan het gevolg. Het doel van Mineral Valley Twente is om van deze problemen kansen te maken, bijvoorbeeld door de mineralen uit kunstmest te vervangen door mineralen uit overschotmest.

Nieuwsgierig naar de Mineral Valley Twente? Lees hier en hier meer