Versterking secretariaat Nutrient Platform

Versterking secretariaat Nutrient Platform

Aangenaam, ik ben Annemiek Strijker, en de komende 6 maanden als werkstagiair werkzaam voor het NP.  Daarnaast volg ik de MSc Industrial Ecology aan de Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft. Vorig jaar heb ik de opleiding Bestuur- en Organisatiewetenschap met succes afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze twee opleidingen gecombineerd sluiten aan op mijn interesse in de transities die wij de laatste jaren doormaken en de stappen die gemaakt zullen moeten worden om de impact van klimaatverandering als een uitdaging te kunnen zien. Een uitdaging vol innovatieve technologieën, nieuwe idealen en nieuwe denkwijzen, waarbij we soms zelfs terug zullen moeten naar denkwijzen en technologieën die wij in het verleden uit het oog zijn verloren.

Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met duurzaamheidsvraagstukken, mogelijke kansen en belemmeringen in de zoektocht naar duurzaamheid. Wat mij daarbij is opgevallen, is het belang  ondersteuning te bieden aan partijen die de draaiende motor zijn achter vooruitgang. Deze partijen zijn de bouwblokken voor het creëren van een duurzame toekomst, dit is ook de ideologie achter het Nutrient Platform. Het platform laat zijn kracht zien door de gehele waardeketen te ondersteunen bij het sluiten van de fosfaatkringloop, en zo van de transitie naar een duurzame Nederlandse en Europese fosfaatmarkt een zo groot mogelijk succes te kunnen maken. Aan mij de uitdaging om de komende maanden een wezenlijk deel bij te dragen aan deze dynamische omgeving. Ik heb er zin in om te beginnen en de komende tijd veel te leren!

Annemiek Strijker
A.Strijker@nutrientplatform.org
T +31 70 304 3763