Waterschap Vallei en Veluwe realiseert energie- en kunstmest leverende rioolwaterzuivering in Amersfoort

Waterschap Vallei en Veluwe realiseert energie- en kunstmest leverende rioolwaterzuivering in Amersfoort

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort ombouwen tot Energie- en Grondstoffenfabriek. Het project Omzet●Amersfoort wordt ondersteunt door Grontmij en transformeert de rwzi Amersfoort in een energie- en kunstmest producerende installatie met een nadrukkelijke focus op efficiency en maximale duurzaamheid. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE+ subsidie van de EU.

Het waterschap gaat in de toekomst de rioolslibben die vrijkomen bij het zuiveren van rioolwater in Amersfoort, Soest, Nijkerk en Woudenberg centraal vergisten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amersfoort. Hierdoor zal er meer biogas beschikbaar zijn voor het opwekken van groene stroom. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van thermische druk hydrolyse, een proces waarmee de structuren van het zuiveringsslib onder hoge druk en temperatuur gekraakt worden waardoor er nog meer biogas uit het slib geproduceerd kan worden. Al het rioolwater van Amersfoort zal hierdoor in de toekomst energie neutraal gezuiverd worden en zal er jaarlijks een overschot van circa 2.000.000 kWh aan groene stroom aan het openbare elektriciteitsnet geleverd worden. Dit overschot van groene stroom is voldoende om circa 600 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Bij de centrale verwerking van rioolslibben op de RWZI Amersfoort komen tevens reststromen vrij die bijzonder rijk zijn aan nutriënten zoals fosfaat en stikstof. Met toepassing van de Pearl® technologie zullen deze nuttige grondstoffen jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardig kunstmest opleveren. Dit product, Crystal Green®, wordt direct toegepast in de land- en tuinbouw en is in de EG geregistreerd als een meststof uit de categorie met de hoogste kwaliteit.

Grontmij
Grontmij heeft kennis van en ervaring met alle producten en technologieën op het gebied van afvalwaterzuivering, waterschappen en leveranciers. Grontmij is onder andere licensiehouder van de DEMON® en Pearl® technologie in Nederland. Grontmij heeft daarom tijdens het voortraject van de inschrijving bedacht hoe bestaande en nieuwe technologieën praktisch in een ontwerp met elkaar verbonden kunnen worden om zo de RWZI te transformeren naar een energie- en kunstmestproducerende fabriek. 

Omzet●Amersfoort zal in 2015 operationeel zijn waarmee het waterschap dan een belangrijke stap heeft gezet in zijn ambitie en doelstelling om het rioolwater zo efficiënt mogelijk te zuiveren en daarbij een maximale terugwinning van nuttige grondstoffen te realiseren. Gedurende het hele transformatietraject blijft Grontmij bij het project betrokken. 

RWZI Amersfoort

///
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk. www.vallei-veluwe.nl en www.omzetpuntamersfoort.nl 

Grontmij Nederland BV is een toonaangevend Europees advies- en ingenieursbureau met uitgebreide expertise op het gebied van energie, snelwegen en wegen, light rail, duurzame gebouwen en water. Duurzaam ontwerp is de grondslag van het werk van Grontmij. . www.grontmij.nl