Webinar implementatie Europese FPR en certificering

Webinar implementatie Europese FPR en certificering

Volgend jaar wordt de nieuwe Europese Fertiliser Regulation van kracht. Wat betekent dit? Wat houdt het CE-keurmerk in? Hoe worden criteria vastgesteld en welke instanties zijn er betrokken als je wilt aanmelden voor een CE-keurmerk?

Het Nutrient Platform organiseert een webinar om uitleg te geven over dit proces en vragen aan de betrokken partijen te faciliteren.

Leden kunnen hun vragen van te voren indienen, zodat deze meegenomen kunnen worden in de voorbereiding.

Programma

10:00 – 10:05: Opening en welkom door de dagvoorzitter – Nutrient Platform

10:05 -10:20 : Het Nederlandse beleid en relatie met EU beleid – Harm Smit (Ministerie van LNV)

10:20 – 10:35: FPR, consequenties en kansen voor toelating reststromen als meststof – Laura van Schöll (NMI)

10:35 – 10:45: De context en historie van het normalisatieproces  – Lara van der Woude (NEN)

10:45  – 11:00: het opstellen van bemonsterings- en analysemethoden met name voor organo (mineralen) meststoffen – Piet Derikx (Wageningen Universiteit)

Pauze 10 minuten

11:10 – 11:25 :  Case uit de praktijk (tbc)

11:25 – 11:55: Een paneldiscussie waar dieper in wordt gegaan op vragen vanuit de markt – Allen

11:55 – 12:00 : Dank en afsluiting door de dagvoorzitter – Nutrient Platform