Weg vrij voor productie van grondstoffen en groen gas door Twence in Zenderen

De vergunningen van de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen voor de Twence mestverwaardingsinstallatie zijn verleend. De rechtbank Overijssel oordeelde recent alle ingediende beroepen ongegrond. Dat betekent dat rond de zomer de bouw kan starten en de installatie in de eerste helft van 2018 in gebruik kan worden genomen.

Een gezondheidsonderzoek van de GGD toonde eerder al aan dat omwonenden zich geen zorgen hoeven maken. De duurzame activiteiten hebben geen negatieve effecten op het welzijn van mens en dier. De inwoners van Zenderen en omgeving zijn hierover persoonlijk door medewerkers van de GGD geïnformeerd tijdens een openbare bijeenkomst.

Twence verwacht in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en dient hiervoor binnenkort een aanvraag in. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Op dit moment worden alle onderdelen van de installatie tot in het kleinste detail uitgewerkt met een team van specialisten. Op deze manier behaalt Twence tijdwinst en kunnen onderdelen snel geleverd worden.

De installatie in Zenderen gaat circa 250.000 m3 mest per jaar verwerken. Realisatie van deze installatie betekent een zorg minder voor veehouders ten aanzien van hun mestverwerkingsverplichting. Daarnaast is het een mooie stap in verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw.

Uit de mest van Twentse veehouders wordt groen gas geproduceerd en geleverd aan het regionale aardgasnet. De mineralen en organische stof worden nuttig toegepast in de landbouw en zorgen voor een gezonde bodem. De stikstof wordt zelfs weer als grondstof ingezet in de afvalenergiecentrale van Twence in Hengelo.

Voor meer informatie over dit innovatieve project, zie de website van Twence.