Adviesrapport Taskforce herijking afvalstoffen

Adviesrapport Taskforce herijking afvalstoffen

Het rapport taskforce herijking afvalstoffen bevat aanbevelingen voor afvalwetgeving en regelgeving en de uitvoering daarvan op weg naar een circulaire economie.

De Taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de Unie van waterschappen, Omgevingsdienst NL, IPO/VNG, VNO-NCW en ILT en was opgericht in 2018 naar aanleiding van de transitieagenda’s voor een circulaire economie.

In dit rapport zet de Taskforce uiteen wat de wettelijke kaders zijn rondom de vraag grondstof of afvalstof, hoe de uitvoering is geregeld, wat de belemmeringen zijn en geeft een aanzet tot oplossingen voor de beschreven belemmeringen.

Taal: nl