Presentatie Andere Nutriënten – Tauw

Nederlands
Tauw
7 december, 2017

Tauw presenteerde tijdens de ledenbijeenkomst van het Nutrient Platform op 7 december hun rapport Andere Nutriënten. Bekijk hier de presentatie. Het volledige rapport van het onderzoek is ook op onze website te vinden.

Perspectieven voor de afzet van zuiveringsslib (fosfaat verarmd) naar de landbouw Perspectieven voor de afzet van zuiveringsslib (fosfaat verarmd) naar de landbouw

Nederlands
Wageningen University & Research
1 juli, 2017

Zuiveringsslib vormt een bron van waardevolle nutriënten waaronder fosfaat. Toch wordt slib in Nederland al enkele decennia niet meer toegepast als meststof waardoor deze nutriënten verloren gaan. In een recent gepubliceerd rapport beschrijft Wageningen Research knelpunten en perspectieven voor hergebruik van nutriënten uit communaal zuiveringsslib.

Ambitie Nutriënten 2018- Een jaar na de ondertekening Ambitie Nutriënten 2018- Een jaar na de ondertekening

Nederlands
Nutrient Platform
5 oktober, 2017

5 Oktober 2016 werd het actieplan Ambitie Nutriënten 2018 gepresenteerd en ondertekend door de leden. Een jaar later wordt de tussentijdse balans opgemaakt.

Dit magazine laat zien wat er al voor elkaar is gekregen, maar toont ook dat er aankomend jaar nog volop gewerkt kan worden om de transitie naar een circulaire economie voor nutriënten te bewerkstelligen.

Verslag Workshop Organische Reststromen Verslag Workshop Organische Reststromen

Nederlands
Nutrient Platform
21 september, 2017

Verslag van de workshop over Organische Reststromen. De workshop was gericht op het bespreken van de risico’s en kansen van hergebruik van organische reststromen in de Nederlandse landbouw om organische stof aan te leveren.

Bodem in Zicht Bodem in Zicht

Nederlands
DBC
28 augustus, 2017

Rapport over micronutriënten in de Nederlandse bodem en het valoriseren van reststromen die ontstaan tijdens de verwerking van voedingsgewassen.

Sponsoring ManuREsource 2017 Sponsoring ManuREsource 2017

Nederlands
VCM
20 juli, 2017

Overzicht van de mogelijkheden voor sponsoring van ManuREsource 2017

Ambitie Nutriënten 2018 Ambitie Nutriënten 2018

Nederlands
Nutrient Platform
5 oktober, 2016

Tweejarig akkoord, op 5 oktober 2016 ondertekend door de leden van het Nutrient Platform en staatssecretaris Dijksma

Individuele Ambities 2018 Individuele Ambities 2018

Nederlands
Nutrient Platform
5 oktober, 2016

Bijlage bij ‘Ambitie Nutriënten 2018’ met individuele ambities van Nutrient Platform leden

Versnelling duurzame veehouderij Versnelling duurzame veehouderij

Nederlands
SER
28 oktober, 2016

Advies ‘Versnelling van verduurzaming van de veehouderij’ van SER aan Staatssecretaris van Dam

Bodem en reststromen Bodem en reststromen

Nederlands
Natuur & Milieu
22 september, 2016

Onderzoek naar gebruik van biotische reststromen voor bodemvruchtbaarheid

Nederland Circulair in 2050 Nederland Circulair in 2050

Nederlands
Ministerie van I&M en Ministerie van EZ
13 september, 2016

Rijksbreed programma Circulaire Economie

Markt voor mest Markt voor mest

Nederlands
InnovatieNetwerk
17 september, 2015

Rapport InnovatieNetwerk

Visie Afvalwaterketen 2030 Visie Afvalwaterketen 2030

Nederlands
Unie van Waterschappen
10 december, 2013

Routekaart Afvalwaterketen waterschappen