Doorontwikkeling classificatieschema organische-stofrijke meststoffen

Doorontwikkeling classificatieschema organische-stofrijke meststoffen

Deskstudie in het kader van de PPS Beter Bodembeheer / Effecten van organische stof

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten.