Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Notitie over het effect van kunstmest gebruik op het organische stofgehalte en bodemleven. De conclusie luidt dat in literatuur veel aanwijzingen zijn gevonden dat N-kunstmest leidt tot verhoging van organische stofgehalten in landbouwgrondne. De belangrijkste verklaring hiervoor is de hogere biomassaproductie door gebruik van N-kunstmest, waardoor er sprake is van een hogere aanvoer van organisch materiaal in de vorm van gewasresten naar de bodem.

Auteur: R. Postma & D.W. Bussink
Publicatiedatum: 24 mei, 2019
Taal: nl