Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030

Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030

Nederland als koploper in kringlooplandbouw

Deze agenda beschrijft de koers van LNV’s kennis- en innovatiebeleid voor de komende tien jaar en uitvoering hiervan moet leiden tot meer samenhang en massa van de inspanningen, tot nog gerichtere samenwerking met stakeholders en daarmee tot een efficiënte en effectieve inzet van de beperkte capaciteit. Dit zal gebeuren op basis van 6 missies:

A Kringlooplandbouw

B Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

C Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied.

D Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

E Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren

F Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100

Taal: nl