Phosphorus recovery from co-digested pig slurry : development of the RePeat process

Als onderdeel van het SYSTEMIC project heeft Wageningen University & Research in samenwerking met Groot Zevert Vergisting en Nijhuis Industries onderzoek gedaan naar P-herwinning uit co-vergiste varkensmest.

Dit rapport beschrijft de mogelijkheden tot het scheiden van dikke fractie van varkensmest in een fosfaatmeststof en een nutriënt-arme organische bodemverbeteraar. Het scheidingsproces wat is ontwikkeld heet RePeat en wordt in dit rapport nader toegelicht inclusief resultaten van laboratorium en pilotproeven.