Position Paper Nutrient Platform op Herbezinning Mestbeleid

Position Paper Nutrient Platform op Herbezinning Mestbeleid

Nutriënten en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op dit moment bezig met de herbezinning van het mestbeleid. Het Nutrient Platform brengt middels een position paper haar standpunten uit ten aanzien van deze herbezinning.

Auteur: Nutrient Platform
Publicatiedatum: 24 juli, 2019
Taal: nl