Vervanging kunstmest door dierlijke mest

In dit onderzoek heeft Wageningen UR geanalyseerd welke financiële mogelijkheden er zijn voor het vervangen van kunstmest door dierlijke mest.

Taal: nl