Perspectieven voor de afzet van zuiveringsslib (fosfaat verarmd) naar de landbouw

Perspectieven voor de afzet van zuiveringsslib (fosfaat verarmd) naar de landbouw

Zuiveringsslib vormt een bron van waardevolle nutriënten waaronder fosfaat. Toch wordt slib in Nederland al enkele decennia niet meer toegepast als meststof waardoor deze nutriënten verloren gaan. In een recent gepubliceerd rapport beschrijft Wageningen Research knelpunten en perspectieven voor hergebruik van nutriënten uit communaal zuiveringsslib.

Auteur: Wageningen University & Research
Publicatiedatum: 1 juli, 2017
Taal: nl