Het Nutrient Platform heet nieuw lid Ostara welkom

Het Nutrient Platform heet nieuw lid Ostara welkom

Afgelopen januari verwelkomde het Nutrient Platform haar nieuwe lid Ostara. Ostara is een internationaal bedrijf dat sinds 2005 technologieën levert die nutriënten uit afvalwater terugwinnen. Geen onbekende in de wereld van nutriënten herwinning.

Ostara

Ostara Nutrients Recovery Technologies technologie won in 2012 de Deloitte Green Technology award voor hun Pearl technologie. Deze technologie, waarvan inmiddels 22 installaties over de hele wereld zijn geinstalleerd, herwint fosfaat uit waterige stromen in de vorm van struviet.

In Nederland wordt de technologie van Ostara toegepast in de rioolwaterzuivering (RWZI) in Amersfoort. Hier wordt op fosfaat teruggewonnen en omgezet in maar liefst 900 ton Crystal Green per jaar. Hiermee was de RWZI de eerste Nederlandse producent van herwonnen kunstmest die direct toepasbaar is in de land- en tuinbouw.

Over de technologie

De Pearl technologie is ontworpen door de University of British Columbia en herwint nutriënten uit industrieel, agrarisch en gemeentelijk afvalwater. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een deelstroombehandeling waarin magnesium aan de afvalstromen wordt toegevoegd. Stikstof en fosfaat kunnen hierdoor worden teruggewonnen in de vorm van mestkorrels: Crystal Green. Ostara neemt het Crystal Green zelf af en vermarkt het werelwijd.

De Pearl-technologie

Om het proces te verbeteren, is de WASSTRIP technologie door Ostara ontworpen, oftewel Waste Activated Sludge Stripping. Nutriënten worden hierdoor voor het vergistingsproces gescheiden en dit zorgt ervoor dat struvietvorming verderop in de zuivering tot 90% wordt verminderd.

Meer weten?

Meer weten over de toepassing van de technologie van Ostara in Amersfoort? Lees hier het hele succesverhaal op onze website.

Meer informatie over de technologieën van Ostara en over Crystal Green is hier te vinden.

Ook waren ze onlangs te zien in de BBC series ‘People fixing the World, een leuke 3-minuten documentaire die hier bekeken worden.