Kringloopwebinar 1 oktober

Op 1 oktober vindt het Kringloop webinar plaats. Deze bijeenkomst is opgezet om het werk van het Nutrient Platform breder bij de overheid te presenteren. Het idee van de informele lunchlezing bij LNV is omgedoopt naar een digitale webinar. Drie leden van het Nutrient Platform (GMB, Agro America, Cosun Beet company) zullen een casus presenteren, waarna er tijd is voor interactie tussen de casus presentatoren en medewerkers van de ministeries.

Voor een uitgebreidere beschrijving van het programma, zie het nieuwsbericht

Het programma is als volgt:

12:50 Online inloop
13:00 Welkom door moderator: Wouter de Buck
13:05 Inleiding door het Nutrient Platform secretariaat
13:15 Voorbeelden van nutriënten recycling door GMB, Agro America en Cosun Beet Company.
14:10 De weg voorwaarts
14:30 Afsluiting

Geïnteresseerden van buiten de ministeries kunnen aanhaken als toehoorder. Mocht er tijd zijn tijdens het vragenuur, dan zullen vragen van externen ook worden meegenomen.

U kunt zich hieronder aanmelden voor de webinar.