Notitie NMI: Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Notitie NMI: Effect kunstmest op organische stof en bodemleven

Het NMI heeft een notitie gepubliceerd over het effect van het gebruik van kunstmest op het organische stofgehalte en het bodemleven. De notitie behandelt onder andere de vraag hoe het organisch stofgehalte wordt beïnvloed door aanvoer en afbraak, welke factoren de afbraak van organische stof in landbouwgronden beïnvloeden en wat de rol van het bodemleven is bij de afbraak van organische stof

Daarnaast gaat de notitie in op het effect van bemesting op het organische stofgehalte, het effect van kunstmest op het organische stofgehalte en het effect van kunstmest op het bodemleven.

De notitie is te vinden bij de documenten op onze website, zie hier.