Nutriënten en groene energie uit Rotterdams afvalwater

Nutriënten en groene energie uit Rotterdams afvalwater

Rotterdam Innovative Nutrients, Energy and Watermanagement (RINEW)

In het buitendijkse gebied van Stadshavens Rotterdam is Evides Waterbedrijf in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland bezig met innovatieve en duurzame kringloopsluiting van (afval)water door het terugwinnen van nutriënten en energie.

Technologie

Met behulp van een fijnzeef worden grove delen uit het afvalwater gehaald. Daarna wordt het water door een keramisch nanofilter geleid waarbij het fosfor in de concentraatstroom terecht komt. Vervolgens wordt met een pelletreactor het fosfor teruggewonnen. Na behandeling wordt bekeken of het kan worden afgezet in de landbouw.

Status

Afgerond en voortgezet middels NEREUS project, zie hier voor meer info over het NEREUS project.

Investering

Circa €500.000

Meer informatie

RINEW – papiervezels terugwinnen uit afvalwater
Ontlasting als bron van energie
Afvalwater is een ware goudmijn

Evides Industriewater
Schaardijk 150
3036 NH Rotterdam
Nederland

T +32 10 293 5000 | j.mulder@evides.nl
www.evides.nl@Evideswaterbedr

Logo RINEW

 

Leden