Stikstof terugwinning uit zuiveringsslib

Stikstof terugwinning uit zuiveringsslib

Ammoniumsulfaat uit proceslucht

De lucht waarmee het compost van slibverwerker GMB BioEnergie in de biologische droogtunnels wordt belucht, bevat veel ammoniak. De uitstoot van deze ammoniakrijke lucht leidde in het verleden tot geurklachten. Nu zien we deze lucht als een bron van nutriënten. De lucht voeren we door een luchtwasser met zwavelzuur. Dit zwavelzuur bindt de ammoniumstikstof, waardoor ammoniumsulfaat ontstaat. Een stikstofhoudende zwavelmeststof die als zodanig officieel erkend is en verhandeld wordt. Goed voor een bemestingswaarde van 80 kg stikstof en 90 kg zwavel per ton. Dankzij dit proces behoren geurklachten ook tot het verleden.

In Zutphen is een opslagvoorziening gerealiseerd van 4000 m3 om ammoniumsulfaat in te kunnen zetten tijdens het groeiseizoen. Per jaar wordt 18.000 ton ammoniumsulfaat geproduceerd met een 38% oplossing. Bij het biologisch drogen van zuiveringsslib (composteren) komt veel ammoniak (stikstof) vrij. Deze ammoniak wordt via de proceslucht afgevoerd. GMB heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij de proceslucht in een zure wasser wordt behandeld. De ammoniak wordt vastgelegd als ammoniumsulfaat. Na de vastlegging wordt het product geneutraliseerd. Het ammoniumsulfaat wordt geconcentreerd tot ca. 38% en blijft vloeibaar. Per jaar produceert GMB op haar locaties in Tiel en Zutphen ca. 18.000 ton ammoniumsulfaat uit zuiveringsslib. Dit product heeft een positieve waarde, is erkend als meststof (Bijlage AA van de uitvoeringsregeling meststoffenwet, en wordt verkocht als stikstofhoudende zwavelmeststof t.b.v. de Nederlandse landbouw).

Het bijzondere aan de grootschalige winning van stikstof uit zuiveringsslib is dat in rioolwaterzuiveringen de stikstofverbindingen veelal de meest kritische stoffen zijn is om uit het afvalwater te verwijderen en er dus relatief veel inspanning wordt geleverd om de stikstof uiteindelijk weer in de atmosfeer te laten vervluchtigen. Anderzijds moet men bij industriële winning de (atmosferische) stikstof met inzet van fossiele brandstoffen (aardgas) weer winnen (het Haber-Bosch proces). Wereldwijd gaat ongeveer 3,3% van de wereldaardgasproductie op aan stikstofwinning (0,75% van het wereldenergieverbruik). De combinatie van stikstofverwijdering uit proceslucht die vrijkomt bij biologische slibdroging én herwinning als ammoniumsulfaat is daarom onderscheidend.

STATUS

Al meerdere jaren fullscale in bedrijf

MEER INFORMATIE

http://www.gmb.eu/Nutriënten.aspx?NL-1-119-0

GMB BioEnergie BV
Martin Wilschut
Oostzeestraat 3b
7202 CM Zutphen
Nederland

Postbus 181
7200 AD Zutphen
Nederland
T +31 575 514430 | E info@gmb.eu
www.GMB.eu
Twitter: @GMBtweet

Leden