SaNiPhos: fosfaat en stikstof uit urine

SaNiPhos: fosfaat en stikstof uit urine

Struviet en ammoniumsulfaat uit urine

GMB BioEnergie ontwikkelde Europa’s eerste urineverwerkingsfabriek: SaNiPhos. We ontwikkelden de techniek om fosfaat en stikstof uit urine te winnen. Het fosfaat binden we met magnesium. Dit levert magnesiumammonium-fosfaat op. Ofwel: struviet. Een belangrijke meststof. De stikstof wordt verwerkt tot ammoniumsulfaat. Met deze innovatieve verwerkingstechnologie winnen we niet alleen schaarse stoffen terug. We hebben hiermee ook een nieuwe stap gezet in de optimalisatie van de waterketen. Door urine afzonderlijk in te zamelen en te verwerken, worden RWZI’s aanzienlijk minder belast.

De SaNiPhos installatie van GMB kan 5,000 m3 urine per jaar verwerken, equivalent aan ruim 13 miljoen toiletbezoekjes. De installatie verwerkt urine van de farmaceutische industrie, sportevenementen, muziekconcerten en andere nieuwe sanitaire projecten.

SaNiPhos is Europa’s eerste full-scale urine verwerkingsinstallatie welke stikstof en fosfaat terugwint. Deze installatie, ontwikkeld en gebouwd door GMB, is sinds 2010 in bedrijf en wint fosfaat en stikstof terug uit menselijke urine. Deze nieuwe vorm van sanitatie betekent een efficiënte en brongerichte zuivering van urine afkomstig uit huishoudelijke afvalwater en grootschalige festivals. Het levert nuttige en schaarse nutriënten zoals stikstof en fosfaat voor opnieuw aanbrengen in, bijvoorbeeld, kunstmest. Het systeem kan ook worden gebruikt voor de terugwinning van nutriënten van industriële afvalstromen.

SaNiPhos verwerkt urine afkomstig van locaties met nieuwe sanitatie, evenementen (popconcerten, sportevenementen etc.). Ook is het farmaceutisch bedrijf MSD wederom een partner. Met het programma Moeders voor Moeders werd al eerder de resturine (waar het hormoon hCG al uitgehaald is voor het maken van vruchtbaarheidsmedicijnen) geleverd voor een pilot. Deze samenwerking wordt nu voortgezet in het vervolginitiatief. Na winning van het hCG hormoon wordt de resturine van Moeders voor Moeders normaliter op het riool geloosd waarna het, sterk verdund met ander afvalwater, in de rioolwaterzuivering wordt gereinigd. In de samenwerking met GMB wordt de resturine (waar de hormonen dus al uitgehaald zijn) sinds 2010 beschikbaar gesteld voor verdere verwerking door SaNiPhos. Dit is overigens geen commerciële activiteit van MSD/Moeders voor Moeders. De organisatie ziet in dit vervolginitiatief een goede mogelijkheid om duurzamer te werken. Daarbij is samen met Pentair en andere organisaties een pilot studie gaande om medicijnresten uit urine te verwijderen met speciaal ontwikkelde membranen.

status

De installatie is in 2017 beëindigd.

Meer informatie

Fragment uit documentaire: Die Phosphor Krise – Das Ende der Menschheit
Korte documentaire:  De nieuwe sanitatie (na 5 min SaNiPhos)
SaNiPhos NOS Headlines Interview: Wat je wel niet kunt doen met urine

GMB
Martin Wilschut
Oostzeestraat 3b
7202 CM Zutphen
Nederland

Postbus 181
7200 AD Zutphen
Nederland
T +31 575 514430 | E info@gmb.eu
www.GMB.eu
Twitter: @GMBtweet

logo SaNiPhos

Leden