Gerecyclede kunstmest uit struviet en assen

Gerecyclede kunstmest uit struviet en assen

Meststoffen op basis van zuiveringsslib-as, beendermeel-as en struviet

Het doel van ICL Fertilizers is om het gebruik van beperkt beschikbare fosfaaterts uit mijnen te vervangen door fosfaat uit as van zuiveringsslib, vlees en beendermeel, hout en struviet. In 2025 moet 25.000 ton per jaar aan fosfaat uit fosfaaterts vervangen worden door fosfaat uit secundaire grondstoffen.

Met de zelfontwikkelde technologie van ICL Fertilizers wordt door middel van chemische omzetting de onoplosbare fosfaatrijke as (P205 gehalte is 20-30%) omgezet in oplosbaar P2O5 en K20. Dit resulteert in een kunstmeststofproduct, welke geschikt is om te exporteren naar de Europese markt.

Daarnaast heeft ICL aangekondigd een nieuwe technologie, RecoPhos, in gebruik te nemen waarmee hoogwaardige fosfaat producten kunnen worden teruggewonnen uit afvalwater. De RecoPhos technologie stelt ICL in staat om afvalwaterzuiveringsslib om te zetten in witte fosfor of fosforzuur. Hierdoor is het mogelijk om geïmporteerd fosfaat dat nu gebruikt wordt – en veel energie kosten – te vervangen, wat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. ICL beoogt om vier full-scale installaties neer te zetten in Europa en de VS. De eerste hiervan is naar verwachting operationeel in 2018.

Investeringen

€ 2 miljoen

Meer informatie

ICL Fertilizers Europe C.V.
P.O.Box 313
1000 AH Amsterdam
Nederland

T +31 20 581 51 00
F +31 20 686 83 28
E general@iclfertilizers.eu | www.iclfertilizers.com

Leden