Micronutrienten in de Kringloop

Micronutrienten in de Kringloop

Het sluiten van micronutriënten kringlopen.

 

Micronutrienten in de kringloop

Tijdens dit project wordt er onderzoek gedaan naar acht micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem, en hoe die terug te brengen zijn in de kringloop door middel van herwinning of door het terugbrengen van de stroom in zijn geheel. De wettelijke, milieukundige, economische en technologische kaders meegenomen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor het sluiten van de kringloop. Het onderzoek sluit hiermee aan bij het verminderen van fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht.

Het project is opgedeeld in vier werkpakketten. Het eerste werkpakket richt zich op de inventarisatie van reststromen en de behoefte aan micronutriënten in de landbouwpraktijk. De andere drie werkpakketen focussen op concrete oplossingsroutes waarmee micronutriënten terug in de kringloop gebracht kunnen worden. Bovendien zijn er vier dwarsdoorsnijdende thema’s die op elk van de werkpakketen worden toegepast. Deze thema’s gaan in op de juridische aspecten, balans van micronutriënten en zware metalen, beschikbaarheid voor plant en dier, en tenslotte het effect op systeemniveau.

Dit project is mede gefinancieerd door de kennis- en innovatieagenda van de topsectoren, via de Landbouw Water Voedsel call.

 

ProjectPARTNERS

Het consortium bestaat uit 22 partijen, waarvan 10 Nutrient Platform leden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de leden KWR, Wageningen Research en Wageningen Universiteit. Ook de leden LeAF, Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap de Dommel, ICL, Royal Cosun, Avebe en Aquaminerals nemen deel aan het project. Daarnaast zijn BVOR, WLN, Brabant Water en Vitens, EFGF, Agrifirm NWE, Van Iperen, Eurofins Agro, WBL, Semilla Sanitation en Vereniging Afvalbedrijven betrokken bij het project.

 

STATUS:

Onderzoek in uitvoering

Looptijd: januari 2021 t/m 31 december 2023

 

MEER INFORMATIE

Secretariaat Nutrient Platform

KWR: Kees Roest

Wageningen UR: Jan Weijma en Frank de Ruijter

 

Meer info over de projecten: KIA- Landbouw Water Voedsel

Leden