Wageningen UR

Wageningen UR

Wageningen University & Research (WUR) is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. De missie is “To explore the potential of nature to improve the quality of life”. Met ruim 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen werkt de WUR in het domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. De kracht ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald.

De WUR onderzoekt en ontwikkelt oplossingen voor het efficiënter en effectiever gebruik van nutriënten in Nederland en wereldwijd. De focus ligt op minder gebruik, meer recycling en minder verliezen naar bodem, water en atmosfeer. Er wordt gewerkt aan een circulaire landbouw en een bio-gebaseerde economie doormiddel van het terugwinnen en hergebruiken van nutriënten uit afval en organische reststromen, zoals mest, afvalwater, slib, digistaat, urine, slachtafval, reststromen agrarische sector en voedselverwerkende industrie, voedselafval en GFT. Efficiënter nutriënten gebruik wordt ontwikkeld in plantaardige, dierlijke en menselijke systemen, o.a. efficiënte dieren en planten rassen, evenwichts- en precisiebemesting, bio-raffinage, slimmere sanitatiesystemen en stalsystemen.

huidige projecten

Bij de WUR lopen verschillende (onderzoeks)projecten rondom nutriënten, zowel nationaal als Europees, in en tussen verschillende sectoren.

Topsector (TKI) projecten:

Kennisbasis (KB) projecten:

Beleidsondersteunend onderzoek (BO) projecten:

Europese projecten:

  • SYSTEMIC: Large scale demonstration projects for recovery of nutrients from biowaste.
  • RUN4LIFE: Recovery and Utilisation of Nutrients for Low Impact Fertiliser.
  • NUTRI2CYCLE: Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe.
  • FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery from secondary sources – Production of high-added value fertilisers from animal manure.
  • Circular Agronomics: Efficient carbon, nitrogen and phosphorus cycling in the European agri-food system and related up- and down-stream processes to mitigate emissions.
  • FAIRWAY: Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies.
  • CityLoops: Closing the loop for urban material flows.
    AgRefine: A Disruptive Innovative Cooperative Entrepreneurial (DICE) education, training and skills development programme rolling out the next generation of Agri Biorefinery and Valorisation Bioeconomy leaders.

links

De WUR is een wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Er zijn heel veel relevante papers, artikelen en rapporten op het gebied van duurzaam gebruik en recycling van nutriënten zoals fosfor/fosfaat. Neem eens een kijkje en doe een zoekopdracht op: https://www.wur.nl/en/Library.htm

Twee belangrijke algemenere publicaties:

Verder heeft Wageningen dossier pagina’s op belangrijke thema’s die iets met duurzaam nutriëntenbeheer te maken hebben:

contact

Hoofdcontactpersoon: Oscar Schoumans (Wageningen Environmental Research)

Contact voor andere WUR departementen: Jantine van Middelkoop (Wageningen Livestock Research), Koen Meesters (Wageningen Food & Biobased Research), Frank de Ruijter (Wageningen Plant Research), Harry Luesink (Wageningen Economic Research) en Adriaan Rijnsdorp (Wageningen Marine Research).

website

Wageningen UR Website

Succes-verhalen