Nutriënten terugwinning uit dierlijke mest

Nutriënten terugwinning uit dierlijke mest

Winning van calciumfosfaat, ammoniumsulfaat en duurzame energie

Groot-Zevert Vergisting beheert een co-vergistingsinstallatie waar hoofdzakelijk dierlijke mest wordt vergist en omgezet in groene energie. Het bedrijf werkt intensief samen met regionale innovatieve bedrijven en onderwijs om de mogelijkheid te creëren voor experimenteren met innovatieve mestverwerkingstechnieken en ontwikkeling van praktische en nuttige toepassingen. 


STATUS

Het loon- en vergistingsbedrijf Groot-Zevert in Beltrum (Achterhoek) ziet voor de lange termijn de oplossing in grootschalige mestraffinage waarbij gewaarborgde waardevolle afzetbare componenten ontstaan en waardoor het transport van dierlijke mest over steeds grotere afstanden vermeden kan worden. Het belangrijkste doel is om de mineralen uit dierlijke mest rendabel terug te winnen en uitsluitend deze relatief kleine volumestroom af te zetten buiten de Nederlandse landbouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe innovaties op het gebied van het fosfaatstrippen van de dikke fractie dierlijke mest in combinatie met het N-strippen uit de dunne fractie van dierlijke mest, welke al afzonderlijk op Groot Zevert zijn uitgetest en effectief zijn gebleken. 

Momenteel loopt de integratie en verdere optimalisatie van de technieken in onderlinge samenhang (op pilotschaal) om vervolgens verder op te schalen naar een Groene Mineralen Centrale in de Achterhoek. De opzet voor een Groene Mineralen Centrale is initiatief is een samenwerking van Groot Zevert Vergisting en Alterra Wageningen UR met het bedrijfsleven: Wilba techniek en Nijhuis Water Technology en in samenspraak met de potentiële afnemers van de geproduceerde mineralenproducten. De volgende producten zullen op industriële schaal worden geproduceerd: 

  • Groene energie in de vorm van biogas, stroom en warmte
  • Stikstofkunstmest
  • Fosfaatmineralen als groene secundaire grondstof voor industrie
  • Organische bodemverbeteraar met een laag fosfaatgehalte
  • Irrigatie water


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Prinsen (Groot Zevert Vergisting) of Oscar Schoumans (Alterra Wageningen UR)

Groot Zevert Vergisting
Deventerkunstweg 2a
7156NW Beltrum
T +31 (0)545 261593

Wageningen UR
Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen
Postbus 9101, 6700 HB Wageningen
T +31 (0)317 480 100
F +31 (0)317 484 884
E info@wur.nl | www.wur.nl 
Twitter: @WageningenUR

Leden