Fosfaatterugwinning op Schiphol

Fosfaatterugwinning op Schiphol

Sustainable Airport Cities

De watercyclus van Schiphol is vergelijkbaar met die van een kleine stad. De locatie biedt daarom een goede context voor een proefproject met het duurzaam terugwinnen en hergebruiken van fosfaat. Verwijdering van fosfaat uit afvalwater van de luchthaven en de vliegtuigen zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water op en rond de luchthaven zal verbeteren. Het behandelproces is efficiënter en vereist minder additieven, zoals chemicaliën.

Tijdens het proefproject is fosfaat teruggewonnen uit afvalwater van de luchthaven in de vorm van struviet. Het gevormde struviet is geanalyseerd op samenstelling, verontreiniging met pathogenen en microverontreinigingen. Het kristallijne bestanddeel van het gevormde product bleek bij winning uit centraat voor 96,8% uit struviet te bestaan. Bij winning uit fecaliënwater was dat 100%. Uit de eerste microbiologische metingen door middel van indicatoren blijkt het gewonnen struviet minder pathogenen te bevatten dan de grondstof waaruit het is gemaakt. Het product is echter niet compleet vrij. Aangezien enkel lage concentraties zijn gemeten en mensen en dieren op Schiphol er weinig mee in contact komen, lijkt toepassing van het product veilig. De gemeten concentraties microverontreinigingen in struviet uit centraat en fecaliënwater liggen in dezelfde ordegrootte, wat ver beneden de wettelijk maximaal toegestane waarden is (Tabel 1 en Tabel 4 van Bijlage II van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet).

Op grond van deze resultaten concluderen we dat fosfaatterugwinning door middel van struvietproductie op Schiphol haalbaar lijkt te zijn, ook al is dit op relatief kleine schaal. Een belangrijke voorwaarde voor struvietterugwinning is de invoering van biologische fosfaatverwijdering op de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Het struviet dat gevormd is tijdens het proefproject is inmiddels uitgereden bij de landingsbanen van Schiphol.

Meer informatie en resultaten/rapportage zijn te vinden op de TKI Watertechnologie projectwebsite: http://www.tkiwatertechnologie.nl/project/sustainable-airport-cities/


Facts and Figures

Amsterdam Airport Schiphol heeft meer dan 50 miljoen reizigers per jaar

Ongeveer 60 m³/dag afvalwater van vliegtuigtoiletten.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie van ongeveer 45.000 inwoner equivalenten

Potentiële fosfaatterugwinning tot 100 kg struviet per dag

status

Het project is afgerond.


Investeringen

Dit project is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie

Artikel Volkskrant ‘Schiphol gaat als kleine stad zelf fosfaat winnen’

KWR Watercycle Research Institute
Kees Roest
kees.roest@kwrwater.nl
P.O. Box 1072
NL-3430 BB Nieuwegein
Nederland

T +31 30 606 95 31+31 30 606 95 31
F +31 30 606 11 65

www.kwrwater.nl | www.vewin.nl | www.evides.nl | www.schiphol.nl

 

Leden