Webinar implementatie Europese FPR en certificering – 9 december

Webinar implementatie Europese FPR en certificering – 9 december

16 juli 2022 wordt de nieuwe Europese Fertiliser Regulation van kracht. Wat betekent dit? Wat houdt het CE-keurmerk in? Hoe worden criteria vastgesteld en welke instanties zijn er betrokken als je jouw materiaal wilt aanmelden voor
een CE-keurmerk? En hoe heeft deze Europese wet invloed op de Nederlandse meststoffenwet? Dit zijn vragen die bij allerlei partijen spelen.

Het Nutrient Platform organiseert een webinar om uitleg te geven over dit proces en om vragen aan de betrokken partijen te faciliteren. Leden van het Nutrient Platform (en leden van de aangesloten brancheverenigingen) kunnen hun vragen van tevoren indienen, zodat deze meegenomen kunnen worden in de voorbereiding.

Aanmelden kan via dit formulier.

Programma

10:00 – 10:05: Opening en welkom door de dagvoorzitter – Nutrient Platform

10:05 -10:15 : Het Nederlandse beleid en relatie met EU beleid – Harm Smit (Ministerie van LNV)

10:15 – 10:30: FPR, consequenties en kansen voor toelating reststromen als meststof – Laura van Schöll (NMI)

10:30 – 10:45: De context en historie van het normalisatieproces  – Lara van der Woude (NEN)

10:45  – 11:00: het opstellen van bemonsterings- en analysemethoden met name voor organo (mineralen) meststoffen – Piet Derikx (Wageningen Universiteit)

11:00 – 11:10 Pauze

11:10 – 11:25 :  Case uit de praktijk (tbc)

11:25 – 11:55: Een paneldiscussie waar dieper in wordt gegaan op vragen vanuit de markt – Allen

11:55 – 12:00 : Dank en afsluiting door de dagvoorzitter – Nutrient Platform

Voor meer informatie, contacteer het secretariaat.