Consultatieve mededeling over duurzaam gebruik van fosfor

Deze consultatieve mededeling is bedoeld om de aandacht te vestigen op de duurzaamheid van fosforgebruik en een debat op gang te brengen over de stand van zaken en de te overwegen maatregelen. Zij is niet bedoeld met het oog op specifieke wetgeving over fosfor. Dit initiatief is aangekondigd in het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa en moet worden beschouwd als onderdeel van het algemene streven het efficiënt gebruik van hulpbronnen in de EU en de wereld te verbeteren.

Download hier de consultatieve mededeling in het Nederlands.

Voor meer informatie zie http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm