Even voorstellen: Herman Walthaus

Even voorstellen: Herman Walthaus

Vanaf september 2014 draagt Imke Haenen haar taken als contactpersoon van het ministerie van Infrastructuur & Milieu geleidelijk aan mij over. Mijn naam is Herman Walthaus en ik ben sinds kort werkzaam bij de directie Duurzaamheid en houd me daar bezig met biotische reststromen, het verduurzamen van productketens en verduurzaming van de landbouw.

HermanWalthausDe afgelopen jaren werkte ik bij de directie Klimaat, Lucht, Geluid, bij de afdeling Klimaat aan niet-CO2 broeikasgassen en Europees klimaatbeleid. Vanuit klimaatbeleid heb ik me onder andere bezig gehouden met landbouw, voedsel en gefluoreerde broeikasgassen. Daarvoor heb ik ook jaren gewerkt aan Bodembeschermingsbeleid bij het toenmalige ministerie van VROM. Ik heb biologie en milieukunde gestudeerd.

Vanuit I&M zal ik als contactpersoon bijdragen aan het verduurzamen van de fosfaatketen.

Ik hoop snel met u kennis te kunnen maken.

Contactgegevens

Herman Walthaus
Herman.Walthaus@minienm.nl