Kennismaken met nieuw lid NCM

Kennismaken met nieuw lid NCM

In 2018 is het NCM van start gegaan. NCM is een samenwerking tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven, en heeft als doel uit te groeien tot het centrale aanspreekpunt op het gebied van mest, en de verwerking en valorisatie van mest in Nederland.

“Als kenniscentrum is het ons doel om de relevante informatie te vergaren en te duiden, en de juiste initiatieven op te zetten en te begeleiden om hierin vooruitgang te boeken. Dit alles vanuit een niet-commerciële of anderszins belanghebbende rol. NCM participeert graag in het Nutrient Platform. Het Nutrient Platform. heeft als slogan ‘realizing the circular economy’, en dat is waar juist de landbouw een grote rol in speelt. Sterker nog: als je kijkt naar de veehouderij, is die om deze reden ontstaan, en deze functie heeft de veehouderij nog steeds. Immers, het overgrote deel van het veevoer bestaat nog altijd uit grondstoffen die mensen niet willen of kunnen eten. De mest is weer de voeding voor de planten. NCM heeft eigenlijk, met een andere invalshoek, hetzelfde doel als het Nutrient Platform. NCM wil daarom bijdragen aan het Nutrient Platform, en verwacht zelf ook baat te hebben bij de aansluiting. Dit laatste met name vanwege het netwerk met kennis en organisaties in aanpalende sectoren.”

Als directeur is benoemd dhr. Jan Roefs.

Meer informatie is te vinden op www.mestverwaarding.nl