Deltares

Deltares

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd wordt gewerkt aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Deltares richt zich voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, wordt nauw samengewerkt met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland.

Deltares Website